top of page

Pytania na temat coachingu

Na tej stronie przygotowałem sekcję odpowiedzi na najczęściej występujące pytania nt. coachingu (ang: FAQ, frequently asked questions).

 

Przybliżam w tym miejscu także moje metody i zasady pracy coacha. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki klikając w symbol lupki.

 • Na czym polega coaching?
  Coaching wywodzi się ze sportu, więc w dużej części polega na treningu. Dotyczy dowolnej dziedziny życia. W coachingu pracuje się z celem, chociaż nie zawsze osiągnięcie celu jest największą korzyścią coachingu. Jest to proces wyraźnie określony w czasie, ma swój początek, przebieg i zakończenie. ​ Coaching rozpoczyna się od nazwania potrzeb, czyli określenia sytuacji wyjściowej, ustalenia co ma zostać zmienione oraz co pojawić ma się w zamian - czyli efektu. Praca w coachingu polega na przygotowaniu planu i wykonaniu działań (np. ćwiczenia, narzędzia, praca pomiędzy sesjami, uważność) zmierzających do osiągnięcia rezultatów. Ważny etap to wdrożenie zmian, zachowań, umiejętności i stosowanie ich w rzeczywistych sytuacjach. ​ Poza osiąganiem rezultatów, celem coachingu jest również pogłębianie wglądu i uzyskiwanie większej świadomości siebie, zachowań i sposobów funkcjonowania w relacjach. Narzędzia i metody stosowane w coachingu pochodzą ze świata sportu, psychologii, socjologii, psychoterapii, neurobiologii, medytacji, uważności i wielu innych. Jak to działa? Zobacz 4-minutową animację o coachingu: Umów się na coaching już teraz lub dowiedz się więcej o coachingu czytając artykuły na moim blogu.
 • Kiedy powstał coaching?
  Około 1830 roku studenci Uniwersytetu w Oxfordzie używali słowa „coach” jako określenia dla nauczyciela-mentora, który przygotowywał ich do egzaminów. W1861 roku stosowano go w odniesieniu do trenera, który przygotowywał sportowców do zawodów. Znaczenie to funkcjonuje w języku angielskim do dzisiaj i jest przyczyną wielu nieudanych prób translatorskich, m.in. na naszym rodzimym rynku wydawniczym. Współczesne znaczenie słowa „coaching”- w znaczeniu profesji rozwojowej-rozpropagował angielski baronet Sir John Whitmore. Przyczynił się on do powstania i popularyzacji coachingu jako połączenia „zasad wywodzących się z dziedzin psychologii, biznesu i samorozwoju”. W 2009 roku powstała w Polsce Izba Coachingu - jedna z pierwszych na świecie coachingowych izb gospodarczych. Coaching stał się osobną profesją. Dzięki staraniom Izby Coachingu (izba gospodarcza zrzeszająca podmioty gospodarcze świadczące coaching) doprowadzono do wpisania zawodu coacha do klasyfikacji zawodów i specjalności. Coach został umieszczony w pozycji 235920 "Trener osobisty (coach, mentor, tutor)”. Klasyfikacja zawodów i specjalności nie jest równoznaczna z PKD. Jest to dopiero etap na drodze do profesjonalizacji. Coaching podlega standardom etycznym - ujętym m.in. w Kodeksie Etycznym Coacha stworzonym przez Izbę Coachingu, czy Kodeksie Etycznym International Coach Federation. Więcej o historii coachingu znajdziesz w raporcie Izby Coachingu "Geneza coachingu".
 • Dla kogo coaching?
  Odpowiedź, która nasuwa się tu jako pierwsza - dla każdego, kto akurat tego potrzebuje. W zależności od formy, coaching biznesowy, osobisty czy managerski, pomaga klientom, indywidualnym, biznesowym i korporacyjnym, którzy odczuwają potrzebę zmiany lub dostrzegają chęć i konieczność rozwoju, w różnych obszarach życia. Coaching może pomóc przy zmianie pracy, wspiera w rozwoju własnego biznesu, pomaga układać relacje w życiu prywatnym lub zawodowym, a także poprawia komunikację wewnątrz organizacji, wspiera zasoby i pracę z poczuciem własnej wartości. Z life coachingu korzystają klienci indywidualni, którzy chcą poprawić jakość własnego życia, potrzebują wsparcia, dażą do pogłębienia wglądu w siebie lub chcą podjąć ważną życiową decyzję. Coaching biznesowy to metoda wybierana przez biznes dla pracowników różnego szczebla, korzystają z niej również klienci chcący osiągać konkretne cele, poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach zawodowych, rozwinąć pożądane umiejętności, obniżyć poziom stresu lub przyjrzeć się własnym przekonaniom na temat siebie w środowisku zawodowym. Coaching managerski skierowany jest do managerów każdego szczebla i wspiera we wszystkich wyzwaniach, na jakie mogą trafić managerowie. Coaching zespołowy to metoda, w której klientem jest zespół, samodzielnie ustalający cel i drogę, którą chce cel osiągnąć. Możliwe są sytuacje, w której cel ustalany jest przez sponsora, wówczas zespół korzysta ze swoich zasobów, żeby cel osiągnąć. Team coaching dedykowany jest dla sektora MŚP, dużych firm i korporacji, organizacji publicznych, zespołów sportowych, organizacji non-profit, NGO's, oraz wszystkich nieformalnych zespółow, które potrzebują osiągnąć konkretne rezultaty. Dowiedz się więcej o ofercie coachingu.
 • Jakich zasad przestrzegam w coachingu?
  Pracuję według szeroko pojętych zasad etyki, uczciwości i zorientowania na klienta. Wyznacznikiem etycznej pracy coachingowej jest dla mnie Kodeks Etyczny Coacha Izby Coachingu, który jest zbiorem zasad postępowania, które obowiązują profesjonalnych coachów, akredytowanych w Izbie Coachingu oraz coachów pracujących w organizacjach, które są członkami Izby Coachingu. Jest także drogowskazem etycznym dla wszystkich coachów którego przestrzegam w pracy z klientami. Kodeks wyznacza zasady wykonywania zawodu coacha w granicach interesu społecznego i dla dobra Klientów, według których coachowie są zobowiązani kształtować relację z Klientami i Sponsorami oraz funkcjonować na rynku. Pełna treść Kodeksu Etycznego Coacha dostępna jest na stronie Izby Coachingu.
 • Ile trwa coaching?
  Nie ma sztywnej reguły dotyczącej czasu trwania procesu coachingowego. Zależy to od wielu elementów takich jak wybrana forma, potrzeby klienta, stopień skomplikowania tematu, opór w pracy coachingowej, możliwość wdrożenia i trenowania nowych rozwiązań. ​ Przy standardowej 50-60 minutowej sesji proces coachingowy trwa zwykle od 6 do 18 sesji w odstępach 1 lub 2 tygodniowych. Sesje w większych odstępach czasu mogą być mniej skuteczne w osiąganiu oczekiwanych rezultatów, ze względu na długi czas przestoju w procesie. ​ Coraz bardziej popularne staje się również szybkie sesje coachingu (15-20 minutowe). Zwykle takie sesje są częścią programu, bazującego na kilku elementach stosowanych równocześnie (np. szkolenie razem z coachingiem oraz programem rozwojowym do indywidualnego stosowania). Zadaj mi pytanie albo umów się na coaching korzystając z formularza kontaktowego
 • Jaka cena za coaching?
  Coaching nie jest usługą w żaden sposób regulowaną odgórnie, dlatego ceny to indywidualna sprawa każdego z coachów. Widełki są dość szerokie. Można znaleźć wiele ofert, które polegają na wycenie barterowej, coachingu "za kawę", a z drugiej strony stawek sięgających kilku tysięcy złotych za godzinę pracy z top managerami. Wpływ na cenę ma głównie jakość usługi, umiejętności, przygotowania i doświadczenie coacha. Temat do szerokiej dyskusji. Z jednej strony jaka będzie motywacja do pracy klienta, który nie płaci za usługę, a z drugiej czy rzeczywiście usługa za kilka tysięcy złotych jest tak różna od tej, za którą płacimy cenę zbliżoną do średniej? Pozostawiam to do oceny klientom. Moje stawki za coaching: Life coaching - za tę usługę zapłacisz 150 zł Stawki za coaching biznesowy rozpoczynają się od 250 zł za godzinę, w zależności od rodzaju i długości współpracy. Zapytaj mnie o ofertę biznesową.
 • Czym coaching nie jest?
  Coaching nie jest szkoleniem, mentoringiem, terapią, doradztwem, ani konsultacją. Jest procesem partnerskim, którego fundamentami są kreatywność i swoboda w działania klienta. W coachingu zostaje nawiązywana relacja, w której coach i klient są na równych pozycjach. Coach nie zna odpowiedzi na pytania klienta, ale wie jak działać, żeby klient sam odpowiedzi znalazł.
 • Coaching czy psychoterapia, a może konsultacja psychologiczna?"
  Zygmunt Freud uznawał psychicznie zdrowego człowieka za takiego, który zdolny jest do miłości i do pracy. Do dzisiaj trudno o lepszą o definicję. Coaching skierowany jest do ludzi zdrowych, jest metodą rozwojową. Terapia jest leczeniem i to w zasadzie jest najważniejsza różnica. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Psychoterapia, przynajmniej ta w rozumieniu psychodynamicznym, sięga również głęboko w przeszłość. Te dwie metody nie wykluczają się wzajemnie – mogą być stosowane jednocześnie, jeśli nie ma wyraźnych przeciwwskazań terapeuty. Może przydarzyć się potrzeba przepracowania czegoś w terapii, jeśli coaching wyeksponował jakiś temat jej wymagający, a narzędzia coachingowe nie będą do tego wystarczające lub coach nie będzie miał przygotowania do prowadzenia terapii. ​ Prowadzenie profesjonalnej psychoterapii w Polsce, zgodnie z wymogami większości organizacji zrzeszających psychoterapeutów, wymaga ukończenia 4-letniego kursu, zawierającego minimum 1200 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego. Zarówno coaching jaki i psychoterapia to procesy oparty na celach. Konsultacja psychologiczna to usługa świadczona przez psychologa. Może dotyczyć zdiagnozowania dolegliwości, udzielenia doraźnego wsparcia, interwencji lub badań psychologicznych. Konsultacja psychologiczna nie jest psychoterapią.
 • Coaching czy mentoring?
  Główna różnica polega na tym, że mentor w odróżnienia od Coacha, zna odpowiedzi i będzie starał się nakierować klienta na konkretne rozwiązanie danego problemu. Dlatego mentor jest zwykle ekspertem w dziedzinie, której dotyczy mentoring. Coacha dąży do tego, żeby klient sam wpadł na rozwiązanie i zakłada, że to właściwe klient jest ekspertem lub może nim się stać. Odpowiedź na to pytanie zależna jest od potrzeb klienta i tego czego akurat szuka.
 • Czy coaching online jest skuteczny?
  Coaching, zarówno biznesowy i osobisty, korzystał formy online znacznie szybciej niż zmusiły nas do tego okoliczności związane z COVID-19. Ankiety zadowolenia klientów nie wykazały istotnych różnic w kontakcie bezpośrednim i online. Ograniczenia mogą pojawiać się głównie w trakcie ćwiczeń stosowanych w trakcie sesji coachingowej. Jednak kompensacja zależy w znacznej mierze od zaangażowania klienta i coacha. Umów się na coaching online i przekonaj się o skuteczności tej formy kontaktu.
 • Coaching czy szkolenie?
  Szkolenie wskazuje konkretne metody, uczy jak zrobić i wskazuje gotowe rozwiązania. Cechuje się najmniejszym poziomem swobody spośród wszystkich oddziaływań edukacyjnych. Uczestnik szkolenia zostaje wyposażony w konkretne narzędzia, zwykle przy minimalnym angażowaniu go w sam proces szkolenia.
 • Czy coaching jest zawsze szybki i skuteczny?
  Najprostsza odpowiedź brzmi „nie zawsze”, chociaż efekty lub zauważalne zmiany w zachowaniach można odczuć dość szybko. Coaching to trening, dlatego ważne są determinacja, konsekwencja i odpowiedzialność w podejmowaniu działań. Nowe umiejętności muszą być trenowane, a to często wymaga czasu. Jeżeli chodzi o skuteczność to wiele zależy od umiejętności coacha, ale też od chęci współpracy ze strony klienta. Coaching to proces dobrowolny, którego intencja musi wyjść od klienta, podobnie jak od klienta musi wychodzić odpowiedzialność za proces i chęć do zmiany. Według badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers, klienci coachingu wykazali między innymi pozytywną zmianę w obszarach: pewność siebie (80%) związki (73%) kompetencje komunikacyjne (72%) kompetencje interpersonalne (71%) wydajność w pracy (70%) równowaga życia zawodowego i osobistego (67%) zdrowie, dobre samopoczucie (63%) rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%) organizacja życia osobistego (61%) zarządzanie firmą (61%) zarządzanie czasem (57%) efektywność zespołów (51%)
 • Czy coaching to manipulacja i ściema?
  Z pewnością nie w swoich założeniach, chociaż podobnie jak w innych zawodach wspierających rozwój lub pomocowych, można trafić na kogoś kto będzie manipulował, bo jest to jego wyuczony mechanizm obronny. Można też trafić na ludzi nazywających się coachami, nie mającymi przygotowania do tej profesji lub po prostu mylącymi ją z czymś innym. Żeby jednak oczyścić coaching z demonów, to warto pamiętać, że jest to metoda dość stara, bazująca na treningu, zasobach i konkretnych ćwiczeniach, a nie na zaklęciach obezwładniających umysły lub zwykłych banałach o rzeczach niemożliwych. Żaden profesjonalny coach nie powie, że wszystko jest możliwe, bo nie jest, ale pokaże co jest możliwe i pomoże znaleźć wskazówki jak to zrobić, nie naruszając przy tym otoczenia. ​ Na początku określony zostaje cel. Na końcu osiągany jest rezultat, który mierzony jest według jasno określonych wskaźników. O realizację celu dba klient, o ramy i przebieg procesu dba coach, wkładając w pracę coachingową wiedzę, doświadczenie i umiejętności. W trakcie procesu cel jest aktualizowany i mierzone są pośrednie efekty pracy. Prowadzony jest dialog, który zawsze dąży do obustronnego zrozumienia sytuacji, w której znajdują się coach i klient. ​ Klient zwykle potrafi ocenić czy coaching mu pomaga i może w dowolnym momencie zrezygnować z procesu. Nie można też pominąć zdrowego rozsądku i zwykłej umiejętności ludzi do wycofywania się z sytuacji szkodliwych lub zagrażających.
bottom of page