Szkolenia dla menedżerów

Szkolenie "Coachingowy Lider" nauczy Cię stosowania metod coachingu w codziennej pracy menedżerskiej.

Jakie korzyści uzyskasz po szkoleniu?

 

Jako coachingowy manager będziesz inspirował i zachęcał ludzi do proaktywnej postawy, będziesz wzbudzał zaangażowanie i gotowość do brania odpowiedzialności.

W trakcie szkolenia dowiesz się jak włączać pracowników w procesy decyzyjne, delegować zadania i budować odpowiedzialność.

Uzyskasz inną perspektywę i możliwość rozwijania umiejętności miękkich, empatii i pozytywnego nastawienia.

Manager stosujący coachingowy styl zarządzania:

 • wspiera, bo wie jak to robić,

 • wskazuje cel i zapewnia pracownikom poczucie rosnącej skuteczności własnego działania,

 • udziela konstruktywnych informacji zwrotnych, we właściwym momencie,

 • aktywnie słucha, rozumie emocje i nie obawia się ich,

 • chce wspierać samodzielnego pracownika, odpowiedzialnego za swój "kawałek" biznesu.

Szkolenie coachingowe online, stacjonarnie we Wrocławiu oraz w siedzibie klienta.

Coachingowy Lider - moduły szkolenia

pokonywanie przeszkód, bieg z przeszkodami, trening suteczności
 • Podstawowe zasady coachingu dla managerów

 • Coachingowy styl zarządzania

 • Zawieranie kontraktu

 • Style prowadzenia rozmów (GROW, SCORE)

 • Wyznaczanie celów i delegowanie

 • Potężna moc pytań

 • Aktywne słuchanie i empatia

 • Feedback i oceny pracowników

 • Zasady zdrowej komunikacji menedżerskiej

 • Praca z oporem, motywacją i postawą

 • Praktyczne zastosowanie coachingu

 • Rola coachingu w organizacji

 • Rozwój własny i pracowników

 • Work-life balance

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu