top of page
6S1A0802A.jpg

Coaching Zespołowy

Coaching zespołowy to interaktywny proces zespołowy o charakterze rozwojowym, kiedy celem jest poprawa skuteczności zespołu, usprawnienie komunikacji lub budowanie zaufania w zespole, a także interwencyjnym, kiedy pojawiają się konflikty zespołowe, braki w komunikacji lub następują procesy dezintegracyjne. W coachingu zespołowym to zespół pracuje wspólnie nad rozwiązaniem określonego tematu.

Team coaching to chętnie wybierany przez klientów biznesowych model wsparcia zespołowego. Korzyść z coachingu zespołowego to wejście osoby z zewnątrz potrafiącej ocenić i nazwać relacje zespołowe, które dla zespołu stały się czymś naturalnym, a nie zawsze korzystnym.

Coaching zespołowy aktywuje wszystkich członków zespołu, integruje nowe zespoły powstałe w efekcie zmian organizacyjnych, a także nadaje dynamiki wieloletnim zespołom, uczy pracy zespołowej.

Rolą coacha w procesie coachingu zespołowego jest pomoc w doprecyzowaniu celów, określeniu potencjału, wykorzystania zasobów lub wyeliminowania ograniczeń

 

Częstym tematem coachingu zespołowego jest komunikacja i współpraca w zespole. W coachingu zespołowym zwracam uwagę zespołu na atmosferę i emocje, które w dużym stopniu definiują to w jaki sposób radzi sobie z wyzwaniami. 

Umów się na konsultację

6S1A0526A.jpg
bottom of page