top of page

Life Coaching

"Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle"

Jean-Paul Sartre, Droga wolności

Life coaching to proces wspierający rozwój i pomagający rozwiązać problemy poprzez wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i metod, pochodzących z różnych obszarów pracy rozwojowej, w tym terapeutycznych, wyraźnie wpływa na poprawę jakości życia, w dowolnej dziedzinie. Rozpoczyna się od nazwania możliwego do zmierzenia celu i dąży do osiągnięcia zamierzonego efektu. Rezultaty mierzone są według jasno ustalonych kryteriów.

Kiedy na coaching osobisty?

 • Praca z poczuciem własnej wartości

 • Obniżenie poziomu stresu

 • Zmiana nawyków

 • Ograniczające przekonania

 • Brak motywacji do życia i działania

 • Problemy w relacjach

 • Wykorzystanie potencjału

 • Brak pomysłu na siebie

 • Przechodzenie przez trudne wyzwania

 • Rozwiązywanie konfliktów

 • Nowe życiowe role

 • Sposoby komunikowania się

 • Wzmacnianie kreatywności

 • Istotne życiowe zmiany

Life coaching online

i stacjonarnie we Wrocławiu

life coaching Wrocław, Witek Janowski

Niezależnie od tego w jakim miejscu swojego życia właśnie jesteś, zawsze możesz znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zmienić sytuację na korzystniejszą, odzyskać równowagę, rozwinąć się i zlikwidować przeszkody znajdujące się na drodze do wystarczająco dobrego życia.

 

Coaching osobisty to praca z emocjami, trening skoncentrowany na poprawie jakości życia i skuteczności osobistej oraz polepszeniu funkcjonowania w relacjach. Efektem procesu coachingowego jest większe poczucie wpływu na własne życie.

bottom of page