10 zasad dobrego coachingu.

Aktualizacja: lut 28

Wpis o dobrym i uczciwym coachingu, podstawowych zasadach i założeniach tej metody rozwoju osobistego i zawodowego, których przestrzegam zawsze w pracy z klientami. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem, przed rozpoczęciem procesu coachingu.


Zasady dobrego coachingu są niczym reguły ruchu drogowego.
Zasady dobrego coachingu są niczym reguły ruchu drogowego.

Profesjonalny coaching to proces określony w czasie, trzymający się schematu, bazujący na kreatywnych narzędziach i jasnych metodach, pracujący w oparciu o możliwy do zwymiarowania i precyzyjny cel. Coaching daleki jest od przesady i manipulacji. Pomiary i weryfikacja dokonywane są na kilku etapach procesu. W rzeczywistości coaching to intensywna praca w dążeniu do celu. Profesjonalny coaching to proces, który opiera się na zrozumieniu potrzeb klienta, nawiązaniu relacji, określeniu aktualnej sytuacji życiowej lub zawodowej i pożądanej zmiany, empatycznym wsparciu i osiąganiu zamierzonych rezultatów. Poniżej opisałem najważniejsze zasady coachingu, o które dbam w pracy z Klientami.


1. Coaching jest poufny i bezpieczny.


To jedna z najważniejszych zasad profesjonalnego coachingu osobistego i biznesowego. Przebieg, szczegóły oraz wszelkie informacje uzyskane w trakcie procesu coachingowego pozostają objęte poufnością. Coach dba o dobre imię Klienta i zapewnia bezpieczne warunki pracy nad rozwojem. Coach, mając na celu jakość pracy coachingowej, może wnieść temat z coachingu do procesu własnej superwizji, nie udzielając przy tym żadnych informacji mogących połączyć osobę z okolicznościami.


2. Coaching jest procesem dobrowolnym.


Zgoda Klienta jest niezbędna do podjęcia coachingu. Rolą Coacha jest upewnienie się, że rzeczywiście tak jest. Coaching z założenia odwołuje się do otwartości na zmianę i chęci do pracy rozwojowej nad sobą. O ile opór jest dość często częścią procesu, to przymus jest niezgodny z podstawowymi założeniami coachingu i będzie skutkował pozorowaną relacją.


3. Proces bazuje na partnerskiej relacji, w oparciu o zaufanie.


Coach słucha i zadaje pytania, jest aktywny, proponuje ćwiczenia, udziela informacji zwrotnych. W coachingu może pojawić się element edukacyjny, jeśli sytuacja tego wymaga, a Coach dysponuje profesjonalną wiedzą

i czuje się kompetentny w danym zagadnieniu. Coach:

 • nie uczy,

 • nie radzi,

 • nie sugeruje,

 • nie podejmuje decyzji za klienta,

 • nie wie co jest dla klienta najlepsze,

 • ma zaufanie, że Klient zna rozwiązanie,

 • ma za zadanie pomóc Klientowi odnaleźć to rozwiązanie,

 • informuje Klienta o używanych metodach i ćwiczeniach,

 • zachęca do działania,

 • zadaje pytania,

 • komunikuje to co widzi,

 • dokonuje obserwacji z pozycji obserwatora,

 • udziela feedbacku.


4. Klient jest źródłem zasobów.


Zadaniem Coacha jest doprowadzenie do stanu, w którym Klient nie potrzebuje pomocy coachingu, bo wie jak wykorzystywać swoje zasoby i przekłada się to na jego realne działania. Coach nie może uzależniać klienta od relacji z sobą, ani od samego bycia w procesie coachingu. Coaching powinien zmierzać do odkrycia, wyeksponowania i swobodnego korzystania z zasobów, które Klient już posiada. W oparciu o to co posiada i to co jest w stanie zdobyć, Klient zmierza do pożądanych rezultatów.


Coach nie może uzależniać klienta od relacji z sobą, ani od samego bycia w procesie coachingu.
Coach nie może uzależniać klienta od relacji z sobą, ani od samego bycia w procesie coachingu.


5. Klient określa miejsce, w którym jest i miejsce, w którym chce być po zakończeniu coachingu.


Początkiem procesu coachingowego jest ustalenie w jakim miejscu znajduje się Klient obecnie i w jakim miejsce chciałby się znajdować w określonym przedziale czasu. Dążenie do pożądanego stanu jest częścią pracy w coachingu. Do celu prowadzi również Klienta cała praca wykonana pomiędzy sesjami. Miarą procesu jest jego skuteczność i wyraźnie zauważalne zmiany w sposobach funkcjonowania Klienta.6. Klient wybiera temat coachingu.


Klient decyduje o tym, z czym chce pracować w procesie. Temat transformuje w cel określany, w miarę możliwości, na pierwszej lub kilku kolejnych sesjach. Coach pokazuje wiele perspektyw tego celu. Cel coachingu powinien być przede wszystkim użyteczny, realny, ambitny, określony w czasie, nazwany szczegółowo i ekologiczny, czyli taki który nie narusza w rażący sposób otoczenia Klienta.7. Klientem i Coachem zawierają kontrakt.


Kontrakt zawiera szczegółowe zasady spotkań, pracy coachingowej, jak również powinien być uzupełniony o cel coachingu. Kontrakt służy zarówno Klientowi, jak i Coachowi. W każdym momencie procesu istnieje możliwość powrotu do kontraktu i powołania się na jego zasady.8. Istotą pracy coachingowej jest odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość i uważność.


Jednym z najważniejszych zadań Coacha jest zachęcanie do podejmowania odpowiedzialności. Jak już zostało napisane powyżej, coaching nie ma i nie może być oparty na przymusie, dlatego odpowiedzialność za pracę rozwojową, zadania, uczenie się nowych zachować, stosowanie ich w życiu codziennym jest kluczowe ze względu na powodzenie procesu. Klient jest odpowiedzialny za wynik, Coach odpowiada za ramy i strukturę procesu.9. Zarówno Klient, jak i Coach mogą zdecydować o zakończeniu procesu.


Klient jeśli stwierdził, że cel został osiągnięty wcześniej lub coaching nie przynosi efektów, a Coach jeśli uważa, że jego kompetencje są niewystarczające lub temat nie powinien być przedmiotem coachingu. Coach zobowiązany jest udzielić informacji zwrotnej odpowiadającej aktualnym postępom w treningu Klienta, bez względu na to, w którym momencie proces zakończył się. Jeśli Klient nie bierze odpowiedzialności za pracę własną, nie wykonuje zadań, nie stosuje się do wzajemnych ustaleń, Coach może również zakończyć proces coachingowy. Praca w tej metodzie bazuje za wzajemnej relacji i obustronnej chęci działania i zmiany sytuacji.10. Jako Coach przestrzegam szeroko pojętych zasad etycznych.


Jak już wspominałem na stronie przestrzegam zasad i etyki pracy Coacha wg Izby Coachingu, zgodnie z której certyfikacją jestem wykształcony. Większość organizacji coachingowych tworzy własne kodeksy etyczne, jednak w podstawowych założeniach kodeksy etyczne są ze sobą zbieżne i wynikają z esencjonalnych zasad coachingu jako metody.


Dbam o ciągły rozwój swoich kompetencji, kreatywność i przygotowanie do każdej sesji.
Dbam o ciągły rozwój swoich kompetencji, kreatywność i przygotowanie do każdej sesji.

Dodatkowo przekazuję rzetelne informacje o swoim doświadczeniu i wykształceniu, dbając przy tym o ciągły rozwój swoich kompetencji, kreatywność i przygotowanie do każdej sesji. Dbam o pracę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.


Ważne!

Coaching to nie jest psychoterapia, ani żadna inna forma leczenia. To proces wspierający i trenujący życiowe umiejętności Klienta. Coaching nie wchodzi w kompetencje terapeuty i jeśli nie ma przeciwskazań może być stosowany równolegle lub po zakończeniu procesu terapeutycznego.Dziękuję za przeczytanie!


Zachęcam Was do podzielenia się swoimi odczuciami, kontaktu i pytań.

Twoje udostępnienia i komentarze są dla mnie bardzo cenne!

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie