10 ważnych zasad coachingu.

Zaktualizowano: 15 wrz 2021

Wpis o profesjonalnym i rzetelnym coachingu, podstawowych zasadach i założeniach tej metody rozwoju osobistego i zawodowego, których przestrzegam zawsze w pracy z klientami. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem, przed rozpoczęciem procesu coachingu. Zachęcam również do zadawania pytań przez formularz kontaktowy na stronie lub kontakt telefoniczny. W każdym przypadku istnieje możliwość skonsultowania tematu przed rozpoczęciem współpracy.

Zasady profesjonalnego coachingu to jasno określony zbiór reguł, który ułatwia zrozumienie tej metody klientom..
Zasady profesjonalnego coachingu to jasno określony zbiór reguł, który ułatwia zrozumienie tej metody klientom..

Profesjonalny coaching to proces określony w czasie, trzymający się schematu, bazujący na kreatywnych narzędziach i jasnych metodach, pracujący w oparciu o możliwy do zwymiarowania i precyzyjny cel. Coaching daleki jest od przesady i manipulacji. Pomiary i weryfikacja dokonywane są na kilku etapach procesu. W rzeczywistości coaching to intensywna praca w dążeniu do celu. Profesjonalny coaching to proces, który opiera się na zrozumieniu potrzeb klienta, nawiązaniu relacji, określeniu aktualnej sytuacji życiowej lub zawodowej i pożądanej zmiany, empatycznym wsparciu i osiąganiu zamierzonych rezultatów. Poniżej opisałem najważniejsze zasady coachingu, o które dbam w pracy z Klientami.


1. Coaching jest poufny i bezpieczny.


To jedna z najważniejszych zasad profesjonalnego coachingu osobistego i biznesowego. Przebieg, szczegóły oraz wszelkie informacje uzyskane w trakcie procesu coachingowego pozostają objęte poufnością. Coach dba o dobre imię Klienta i zapewnia bezpieczne warunki pracy nad rozwojem. Coach, mając na celu jakość pracy coachingowej, może wnieść temat z coachingu do procesu własnej superwizji, nie udzielając przy tym żadnych informacji mogących połączyć osobę z okolicznościami.


2. Coaching jest procesem dobrowolnym.


Zgoda Klienta jest niezbędna do podjęcia coachingu. Rolą Coacha jest upewnienie się, że rzeczywiście tak jest. Coaching z założenia odwołuje się do otwartości na zmianę i chęci do pracy rozwojowej nad sobą. O ile opór jest dość często częścią procesu, to przymus jest niezgodny z podstawowymi założeniami coachingu i będzie skutkował pozorowaną relacją.


3. Proces bazuje na partnerskiej relacji, w oparciu o zaufanie.


Coach słucha i zadaje pytania, jest aktywny, proponuje ćwiczenia, udziela informacji zwrotnych. W coachingu może pojawić się element edukacyjny, jeśli sytuacja tego wymaga, a Coach dysponuje profesjonalną wiedzą

i czuje się kompetentny w danym zagadnieniu. Coach:

 • nie uczy,

 • nie radzi,

 • nie sugeruje,

 • nie podejmuje decyzji za klienta,

 • nie wie co jest dla klienta najlepsze,

 • ma zaufanie, że Klient zna rozwiązanie,

 • ma za zadanie pomóc Klientowi odnaleźć to rozwiązanie,

 • informuje Klienta o używanych metodach i ćwiczeniach,

 • zachęca do działania,

 • zadaje pytania,

 • komunikuje to co widzi,

 • dokonuje obserwacji z pozycji obserwatora,

 • udziela feedbacku.


4. Klient jest źródłem zasobów.


Zadaniem Coacha jest doprowadzenie do stanu, w którym Klient nie potrzebuje pomocy coachingu, bo wie jak wykorzystywać swoje zasoby i przekłada się to na jego realne działania. Coach nie może uzależniać klienta od relacji z sobą, ani od samego bycia w procesie coachingu. Coaching powinien zmierzać do odkrycia, wyeksponowania i swobodnego korzystania z zasobów, które Klient już posiada. W oparciu o to co posiada i to co jest w stanie zdobyć, Klient zmierza do pożądanych rezultatów.


Coach nie może uzależniać klienta od relacji z sobą, ani od samego bycia w procesie coachingu.
Coach nie może uzależniać klienta od relacji z sobą, ani od samego bycia w procesie coachingu.


5. Klient określa miejsce, w którym jest i miejsce, w którym chce być po zakończeniu coachingu.


Początkiem procesu coachingowego jest ustalenie w jakim miejscu znajduje się Klient obecnie i w jakim miejsce chciałby się znajdować w określonym przedziale czasu. Dążenie do pożądanego stanu jest częścią pracy w coachingu. Do celu prowadzi również Klienta cała praca wykonana pomiędzy sesjami. Miarą procesu jest jego skuteczność i wyraźnie zauważalne zmiany w sposobach funkcjonowania Klienta.6. Klient wybiera temat coachingu.


Klient decyduje o tym, z czym chce pracować w procesie. Temat transformuje w cel określany, w miarę możliwości, na pierwszej lub kilku kolejnych sesjach. Coach pokazuje wiele perspektyw tego celu. Cel coachingu powinien być przede wszystkim użyteczny, realny, ambitny, określony w czasie, nazwany szczegółowo i ekologiczny, czyli taki który nie narusza w rażący sposób otoczenia Klienta.7. Klientem i Coachem zawierają kontrakt.