top of page

Kiedy stosować coaching menedżerski?

Zaktualizowano: 10 kwi 2021

Z tego krótkiego artykułu dowiesz się w jakich sytuacjach może pomóc coaching dedykowany dla managerów, czyli tzw. management coaching. Coaching menedżerski to jedna z najbardziej popularnych metod rozwoju zawodowego oraz narzędzia wspierania osób sprawujących funkcje kierownicze. Zobacz kiedy będzie najbardziej skuteczny.

W jakich sytuacjach stosować coaching menedżerski?
Coaching Menedżerski - w jakich sytuacjach stosować?

Coaching menedżerski może mieć wiele zastosowań. Żeby mógł być skuteczny musi zostać rozpatrywany w kategorii korzyści, a tych może być całkiem sporo. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołów i relacji w organizacji, skuteczne motywowanie czy zachowanie work-life balance.


Praca menedżera może być źródłem dużego stresu, często przenosi się na życie prywatne, zaburza sen i towarzyszy od samego rana. Może to wynikać z potrzeby zdobycia umiejętności niezbędnych do bycia w nowej lub dotychczasowej roli lidera. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania kiedy coaching może pomóc menedżerom w wyzwaniach zawodowych i życiu prywatnym.


Poważne zmiany w organizacji.


To sytuacja dość częsta, żeby nie powiedzieć permanentna, szczególnie w aktualnych pandemicznych okolicznościach, firmy stoją w obliczu konieczności przeprowadzenia potężnych zmian, sięgających nierzadko do fundamentów ich funkcjonowania.


Menedżer wspiera ludzi w zespole, zabezpiecza funkcjonowanie zależnych procesów, wspiera też przekonanie swoich przełożonych, że wszystko ma pod kontrolą. Kto zatem wspiera menedżera? No właśnie. Teoretycznie jego przełożony, tylko czy rzeczywiście tak jest? Oczekiwania często bywają rozumiane jako wsparcie. Jednak takie założenie w niewielkim wspiera menedżera w radzeniu sobie z sytuacją zmiany, w obliczu której właśnie się znalazł. Chaos, niepewność i często brak jednoznacznych informacji to kolejne wyzwania towarzyszące zmianom, w których menedżer zwykle musi poruszać się.


Jak zarządzić zmianą?

Jak przekonać siebie, że ta zmiana jest potrzebna?

Jak będzie wyglądała moja rola po zmianie?

W jaki sposób będę nadal przydatny?


To tylko niektóre pytania, które mogą pojawiać się w trakcie poważnych zmian w organizacjach. Znalezienie odpowiedzi na nie, ugruntowanie przekonań na temat przydatności i konieczności zmian może być kluczowym czynnikiem powodzenia. Odkrycie problemu i wątpliwości mimo wszystko przybliża nas do znalezienia odpowiedzi.


Coaching może pomóc menedżerom w dostosowaniu się do nowej sytuacji, może być pomocnym narzędziem, budującym przekonanie menedżera o jego przydatności dla organizacji, o zasobach, dzięki którym ma możliwość odnalezienia się w tych okolicznościach i angażować w proces zmiany ludzi tworzących zespół lub otoczenie.


Zdobywanie umiejętności potrzebnych po zmianie stanowiska.


Awans, firma czy inne miejsce, w której menedżer pracuje, doceniła starania włożone w wykonywanie obowiązków. Załóżmy, że menedżer ma wiedzę fachową, jest świetnym specjalistą, ekspertem. Nowe zadanie to zarządzanie zespołem, a właściwie to stworzenie tego zespół. Dodatkowo zespół będzie składał się z ludzi, którzy jeszcze wczoraj pracowali na podobnych stanowiskach.


Co zrobić? Jeżeli jest wsparcie wewnątrz firmy to świetnie, często jednak w zamian pojawi się oczekiwanie, że nowy menedżer od razu rozwiąże sytuacje, poradzi sobie. Zmiana jest duża. Pojawiają się potrzeby związane z nowymi sposobami komunikacji, budowanie autorytetu, motywacją siebie i innych, często nauką wielu nowych i wyrafinowanych umiejętności społecznych (chociażby wydawanie poleceń, stanowcza komunikacja, miękka komunikacji, umiejętność balansowania między stylami zarządzania w zależności od pracownika czy sytuacji, czy wreszcie rozwiązywania konfliktów w zespole). To wszystko wymaga dobrej oceny i samooceny.


Umiejętności związane z pełnieniem funkcji menedżerskich nie są "wrodzone", ich nabycie wymaga pracy i konsekwencji, poznania, określenia, zrozumienia i ugruntowania. Coaching ułatwia i przyspiesza takie procesy.Rozwijanie specyficznych umiejętności.


Czasem w trakcie wykonywania funkcji menedżerskich niejednokrotnie okazuje się, że poszczególne umiejętności, które są niezbędne w wykonywaniu codziennych obowiązków, nie były rozwijane, konieczność budowania ich była wypychana przez inne potrzeby. Motywacja jest różna.


Możliwe, że jako menedżer nie czujesz się komfortowo występując publicznie albo przy prezentacjach skupiających uwagę kluczowych osób w firmie, unikasz konfliktów albo nie wiesz jak budować kontakty, które później pomogą w biznesie. Może to być sposób w jaki kierownik funkcjonuje w danym otoczeniu lub jak prezentuje się w organizacji. Sytuacji może być wiele. Każda z nich wymaga nabycia i wytrenowania nowych umiejętności. Tu również coaching znajduje zastosowanie, szczególnie w budowaniu pewności siebie, weryfikacji przekonań na temat siebie i otoczenia, znalezienie wewnętrznej motywacji, nazwanie braków i określenie możliwości wypełnienia ich.


Często kierownicy ukrywają pewne braki, po pewnym czasie uświadamiając sobie potrzeby zmiany. To jest dobry moment na skorzystanie z coachingu. Zwiększy to szanse na uzupełnienie i zdobycie kompetencji oraz uchroni przed ponownym upchnięciem tematu "do szafy".


Coaching managerski: rozwiązywanie konkretnych problemów.


Często nierozwiązany konkretny problem, może być przyczyną udręki nie tylko samego menedżera, ale też jego zespołu, a nawet wszystkich, którzy z tym menedżerem współpracują. Mogą to być jakieś uciążliwe nawyki, braki w poczuciu własnej wartości czy pewności siebie. Możliwe, że wzrastająca ilość zadań, coraz większa odpowiedzialność lub konflikty w zespole są źródłem silnego stresu, a menedżer wypracował niezdrowe dla siebie i otoczenia sposoby rozładowywania napięcia. Źródłem problemu może być też brak zaufania do innych lub innych do menedżera.


To tylko przykłady, jednak mocno wpływające na funkcjonowania zespołu, a nierzadko też całej firmy. Rolą coacha jest pokazanie problemu z wielu perspektyw, praca z konkretnymi tematami i dążenie wraz z menedżerem do znalezienie sposobu na rozwiązanie ich, wypracowanie nowych metod i zachowań, a także zmiana nawyków. Coaching w takim momencie może uratować karierę menedżera, oszczędzić kosztów, zlikwidować tarcia i oczyścić toksyczne środowisko.


Work-life balance.


Nie chodzi tu o sztywne 9 - 17, tylko spójne połączenie między życiem prywatnym i zawodowym, takie które pozwala odpocząć i realizować się czasie prywatnym i być efektywnym w czasie pracy. Podejście do tego tematu, w moim odczuciu niezwykle ważnego, zależy od nas samych. Bycie efektywnym i skutecznym w pracy wymaga od nas dbania o czas wolny, wypełnienie tego czasu tym co dla nas wartościowe, co pomaga nam odpocząć, "naładować baterie", często też odreagować.


Wielu pracodawców zaczęło w ostatnich latach zwracać uwagę na ten aspekt i proponuje programy wspierające dla tego modelu, bo ma świadomość, że brak zdrowej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym to istotny odcinek drogi do wypalenia zawodowego. Frustracje wynikające z tzw. braku życia prywatnego w bezpośredni sposób odbiją się na funkcjonowaniu menedżera w jego w zawodowym środowisku.


Coaching może pomóc znaleźć tę równowagę, wyodrębnić obszary życia, które wymagają zmiany, bo utrzymywanie aktualnego stanu jest po prostu zbyt kosztowne, emocjonalnie lub materialne. Coach będzie wsparciem w nabywaniu umiejętności stawiania granic, asertywności czy wcale nieoczywistej umiejętności odpoczywania.


Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu niektóre sytuacje wydały Ci się znajome z własnych doświadczeń, to może być dobry moment na rozmowę coachingową, rozpoczęcie działań, zlikwidowanie przeszkód i zdobycie nowych umiejętności.


Dziękuję za przeczytanie!

Zapraszam do kontaktu i dzielenia się opiniami.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page